VÝKONY ORDINACE ZLÍN

 

Test CRP

 

Tento test provádíme na přístroji Quick Read z kapky krve z prstu
v případech, kdy nelze z klinického vyšetření rozlišit, zda se jedná
o bakteriální nebo virovou infekci. Výsledek pomáhá v rozhodnutí, zda je nutná léčba antibiotikem, a je znám do 4 minut.

 

Strep test

 

Test, který z výtěru z krku rozliší, zda se jedná o virovou nebo streptokokovou angínu, dle výsledku se rozhoduje o nasazení antibiotika. Výsledek testu je znám do 5 minut.

 

Odběry

 

Odběry krve, moče, výtěry provádíme přímo v ordinaci.

 

Náušnice

 

Náušnice nastřelujeme.

 

Bilirubinometrie

 

Měření hladiny bilirubinu a tím stanovení tíže žloutenky transkutánně / bezbolestně / hlavně u novorozenců.

 

Oxymetrie

 

Bezbolestné měření saturace tkání kyslíkem při dušnosti.
Ordinace Zlín